In het voorjaar van 2019 zal in samenwerking met CitoLab het prototype van Equality verder uitgebreid gaan worden. Naast de module op cursusniveau wordt er een module op programmaniveau ontwikkeld.

Binnenkort volgt hier meer informatie over. Hou de website dus goed in de gaten.

Uitbreiding prototype