Het project Equality is tot stand gekomen dankzij financiering van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs van de Universiteit Utrecht. Het project richt zich op het ondersteunen van onderwijsinstellingen in het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van toetsing. Uitgangspunt hierbij is het creëren van een nieuwe toetscultuur waarbinnen de student centraal staat en toetsing het leren ondersteunt.

Wil je meer weten over Equality? Op deze site geven we meer informatie over het project. Tevens is het mogelijk om vrijblijvend informatie op te vragen over wat Equality voor uw opleiding kan betekenen.