Naar een nieuwe toetscultuur gericht op leren

De afgelopen jaren is de aandacht voor de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs sterk toegenomen. De Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) heeft derhalve over toetsing het volgende opgenomen in het meest recente accreditatiekader:

NVAO, 2018

Maar wat is eigenlijk een adequaat systeem van toetsing en wat kunnen opleidingen concreet doen om de kwaliteit van de toetsing te verbeteren en toetsen ondersteunend te laten zijn aan het eigen leerproces van de student? Het USO-project Equality streeft ernaar hiervoor handvatten te bieden. Dit doen we door opleidingen te ondersteunen in het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van toetsing.

Onder een toetscultuur gericht op duurzame toetsing* verstaan wij het volgende: 

*Binnen het USO-project Equality wordt een programmatische benadering van toetsing gehanteerd (Van der Vleuten et al. 2012).