In dit project worden de verschillende activiteiten uitgewerkt aan de hand van werkpakketten. De werkpakketten hebben een logische opbouw en elk werkpakket kent een eigen planning.

Werkpakket 1: Ontwerp systeem UU

Het doel van werkpakket 1 is te komen tot een gedegen onderbouwd ontwerp, inclusief functionele eisen.

Werkpakket 2: Inhoudelijk voorbereiden systeem voor pilots

Het doel van werkpakket 2 is het ontwerp en de gedefinieerde kwaliteitseisen geschikt te maken voor toepassing binnen verschillende opleidingen van de Universiteit Utrecht.

Werkpakket 3: Ontwikkeling prototype online systeem

Werkpakket 3 heeft als doel op basis van de resultaten van werkpakket 1 en 2 via een stappenplan (analyse, ontwikkeling, technische testen) een prototype te ontwikkelen. Expertise en IT-connecties vanuit Educate-it zijn essentieel in deze fase.

Werkpakket 4: Uitvoering pilots

Het ontwikkelde systeem wordt in werkpakket 4 gepilot binnen diverse opleidingen van de Universiteit Utrecht. Op basis van de uitkomsten van de pilot worden eventuele aanpassingen aan het systeem doorgevoerd en vindt er opschaling plaats.

Werkpakket 5: Inbedding in professionaliseringstrajecten

Werkpakket 5 heeft als doel een duurzame inbedding van het projectresultaat te waarborgen.

Werkpakket 6: Disseminatie en sustainability

Gedurende het gehele project zullen er in dit kader diverse acties ondernomen worden. Tevens wordt Equality geschikt gemaakt voor andere opleidingen in het hoger en middelbaar onderwijs.

Werkpakket 7: Projectmanagement

In het kader van dit werkpakket zullen indicatoren worden opgesteld (e.g. aantal gebruikers systeem, ervaringen gebruikers, doorgevoerde veranderingen aan toetsing bij pilotopleidingen) op basis waarvan het USO-project wordt geƫvalueerd.